Thursday, April 14, 2011

tak phm bahase


"MEMANG AKU SUKA BERDIRI DALAM HUJAN "


by : bubuelmo ( useless)